Activiteiten

Onderstaande activiteiten worden door de activiteitencommissie en het team (twee)jaarlijks georganiseerd:

-Jaaropening
-Informatieavond algemeen
-Themaweek
-Boekenbeurs
-Schoolfeest
-Open lesweek
-Sinterklaas
-Kerstontbijt
-Jaaropening
-Avond nieuwe ouders
-Kennismakingsochtend instroomouders
-2e open lesweek
-Schoolvoetbal
-Fotograaf
-Avondvierdaagse
-Schoolreis
-Sportdag
-Viering
-Schoolkamp
-Doorstroommiddag
-Waterfestijn
-Projectweek
-Musical
-Jaarsluiting