Vertrouwenspersoon

Klachten
Voor kleine en grote klachten moet er in de school iemand zijn die je kunt vertrouwen, die naar je luistert en je advies geeft. Vaak is dat in eerste instantie de groepsleerkracht, de intern begeleider of de directie. De klachten kunnen gaan over de begeleiding van leerlingen, het toepassen van strafmaatregelen, de beoordeling van leerlingen of de schoolorganisatie. Wij gaan ervan uit dat u met klachten in eerste instantie naar de betrokkene gaat, bijv. de leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bij de directie van de school terecht.

Zie hier meer over de klachtenregeling.

 

Vertrouwenspersoon
Sommige klachten liggen heel gevoelig, bijvoorbeeld over racisme, discriminatie, pesten, en seksueel geweld. Daarom moet er iemand zijn die weet hoe je zulke gevoelige klachten behandelt: de contactpersoon.
Bij deze personen kunnen kinderen en ouders terecht om (vertrouwelijk) een geval van vermeend machtsmisbruik te bespreken. Zij zijn er voor het kind of de ouder die met een klacht komt. De vertrouwens-/contactpersoon luistert, geeft advies en probeert samen met de klager tot een oplossing te komen. De contactpersoon doet niet aan waarheidsvinding en gaat niet in gesprek met de persoon waarover geklaagd wordt.
Op de Fontanusschool zijn als interne contactpersoon benoemd:

 

Gerda
Gerda van de Kuilen, leerkracht groep 7/8 en IB’er.

 

 

Dinja

 

Dinja van Ark, leerkracht groep 5

 

 

Wij vinden het heel belangrijk dat de kinderen zich veilig voelen op school en dat proberen we te waarborgen. Wij lopen jaarlijks onze rondes en vertellen de kinderen wie we zijn en dat we ze altijd willen helpen en naar ze willen luisteren.
Alle kinderen krijgen ook een brochure mee die u hieronder kunt vinden.

 

Meer informatie en brochures voor ouders en kinderen vindt u onder ‘Documenten’ nadat u bent ingelogd.