Talentenarchipel

Wat is de talentenarchipel?
Een archipel is een verzameling van allemaal eilanden, die samen één geheel vormen. Als je goed kijkt – en sommigen hebben dit waarschijnlijk al heel snel gezien – merk je dat deze eilanden samen een mens vormen. Elk eiland heeft een bijzondere vorm en een bijzondere betekenis. Zo is er het taaleiland, denkeiland, muziekeiland, sameneiland, wereldeiland, beeldeiland, fijneiland, beweegeiland en ondernemerseiland(wil- en durfeiland).

De talentenarchipel is een instrument dat ons helpt bij het zoeken naar en stimuleren van mogelijke talenten. Het talentenarchipel start vanuit de kinderen zelf en legt de nadruk op hun eigen groeikracht van de betrokkenheid. Ervaren waar je sterk in bent en je talenten kunnen gebruiken, zijn belangrijke bouwstenen voor een kind.

Dit geven we vorm door al vanaf de kleuterklassen in gesprek te gaan over talenten. Kinderen verkennen de eilanden. Vanaf groep 3 wordt de talentenarchipel ingezet bij handvaardigheidlessen of als klaaropdracht. Ook hebben de kinderen de beschikking over ‘inspiratiebubbels’, kaarten met originele, inspirerende opdrachten.

Ieder mens is een talentvol kunstwerk van God!

…..werken met talenten op de Fontanusschool

Jaarlijks werken we met een schoolbreed thema. Dit schooljaar sluiten we af met het thema: De wereld rond!
Verder wordt wekelijks podiumtijd ingeroosterd. De kinderen/leerkrachten mogen op dat moment hun talent presenteren aan de rest van de klas.
De belangrijkste doelstelling van deze werkvorm is:

  • Aanwakkeren van zelfvertrouwen bij kinderen
  • Stimuleren van positieve emoties, leren en ontwikkelen
  • Bewustwording van dat je met de nodige inzet en motivatie je leren en leven in handen krijgt.

 

Bekijk het promofilmpje!
Bekijk het filmpje!