Seksuele vorming

De Fontanusschool maakt gebruik van de methode ‘Wonderlijk Gemaakt’ voor seksuele vorming. Deze methode, die vanuit een Christelijke visie is geschreven, helpt bij het nadenken over de volgende vragen:

  • Hoe leer je kinderen dat seksualiteit een mooi geschenk van de Schepper is?wonderlijk gemaakt
  • Hoe zorg je dat kinderen weerbaar zijn?
  • Hoe ga je om met problemen rond dit onderwerp?
  • Onveilige situaties (thuis en op school)

Leerkrachten op de Fontanusschool zetten zich in om kinderen te leren op een zuivere en normale manier over deze onderwerpen met leeftijdgenoten te praten. De basisschool is voor toerusting en voorlichting op dit gebied een heel geschikte plek. Thuis heeft de ouder alleen zijn eigen kind(eren), op straat is er weinig sturing van volwassenen. School wil ouders hierin graag ondersteunen.

Het thema ‘weerbaarheid’ krijgt ook aandacht binnen de seksuele vorming op school. Kinderen worden geholpen om sterk te staan en leren hulp te vragen als ze in een onveilige (thuis)situatie terechtkomen.

Ouders ontvangen bij de aanmelding van zoon/dochter op school het boekje ‘Wonderlijk Gemaakt voor ouders‘.

 

Week van de lentekriebelslogo-lentekriebels

De week vóór aanvang van de lente wordt landelijk de ‘Week van de lentekriebels’ genoemd. In deze week staat de seksuele vorming centraal. Ook op onze school gaan kinderen aan de hand van het lesmateriaal van de methode ‘Wonderlijk gemaakt’ met elkaar en met de leerkracht in gesprek over thema’s en vragen die hen bezighouden: Wat is verliefd zijn? En trouwen? Wat is seks? Hoe ontwikkelt een kindje zich in de baarmoeder? Hoe veranderen jij en je lichaam als je ouder wordt? Wat moet je doen als je een naar (onveilig) gevoel hebt bij hoe iemand je aanraakt?

Door deze vaak spannende onderwerpen op een normale manier bespreekbaar te maken helpt de school kinderen voor te bereiden op ontwikkelingen en situaties in hun (jong)volwassen levens.