‘Samen op aarde’ op GBS Fontanus: leren en ontdekken in verwondering en betrokkenheid

Thematisch werken staat centraal in de methode ‘Samen op aarde’.
Bekijk het filmpje van de Da Vinci academie:
Da Vinci- Samen op aarde op GBS Fontanus!

De effecten van werken in thema’s op een rij:

1. De wereld om ons heen bestaat niet uit losse onderdelen zoals bij de aparte vakken, maar is een samenhang van allerlei factoren.

2. Doordat het onderwijs aansluit op die wereld en kinderen een gecontroleerde oefenplaats hebben, zijn ze voorbereid op hun toekomst; functioneren in een wereld waarin de zaken ook samenhangen.
Door op deze manier vanuit een thema te werken zijn we authentiek aan het leren: de leerstof valt in een betekenisvolle en zinvolle context, waardoor een betere inbedding van de nieuwe kennis plaatsvindt. De op school opgedane kennis, inzichten, vaardigheden en attituden zullen dus onmiddellijk betekenis hebben binnen de belevingswereld van kinderen en dus beter beklijven.

3. Thema’s zorgen voor kennisuitwisseling en daarmee voor verhoging van het niveau binnen de school doordat leerkrachten vanuit vanuit hun eigen interesse en kwaliteit aanhaken en bij elkaar in de klas komen waardoor intercollegiale consultatie en intervisie een natuurlijk onderdeel van de schoolcultuur kunnen worden.

4. Losse projecten van bijvoorbeeld een universiteit, het waterschap of culturele instellingen vallen nu in een zinvolle bedding. Hierdoor ontstaat contextrijk leren en wordt de schoolomgeving meer betrokken bij de kinderen.

5. Er ontstaat een groepsgevoel omdat alle kinderen vanuit hun eigen talenten en competenties meedoen en betrokken zijn en dat heeft een positief effect op het pedagogisch klimaat in de klas.

6. Door ouders op de hoogte te stellen van de thema’s, worden zij verbonden aan de school. Dus komt er een grotere betrokkenheid en ouderparticipatie van de ouders bij de school en ervaren kinderen een natuurlijke verbinding tussen school en thuis.

7. Omdat de hele sociale omgeving van een kind meedoet; de hele klas, de leerkrachten, de ouders, de instellingen ontstaat een golf van activiteit waardoor het niveau omhoog gaat. Er is een Afrikaanse gezegde: ‘It takes a village to raise a child’ en dat wordt zo in praktijk gebracht.

8. Binnen een thema kunnen nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan omdat kinderen vanuit verschillende talenten met elkaar samen kunnen werken. Samenwerken is een belangrijk onderdeel van de 21th century skills en zo zijn kinderen ook op deze manier voorbereid op die toekomst.

9. Iedereen mag als expert op zijn gebied optreden en zo wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van talent.

10. Individueel leren, samenwerkend leren in groepjes en klassikaal leren worden natuurlijkerwijs afgewisseld (en niet om ook eens afwisselende werkvormen te gebruiken) waardoor de positieve eigenschappen van die manieren van leren ook volledig tot hun recht komen.

Maar let op: de thema’s staan niet los van elkaar, zij bevatten grote lijnen en rode draden die in schema’s aangereikt worden aan de kinderen in de vorm van tijdlijnen, wereldkaarten en dieren- en plantenoverzichten en mindmappen.