Ouderverklaring

visie uitgewerktOnze christelijke identiteit is het bestaansrecht van onze school. Die identiteit wordt iedere dag ‘gemaakt’ door het samenspel van leerlingen, leerkrachten en ouders. Dat zie je, dat voel je en dat raakt je wanneer je in onze school rondloopt. Niet alleen in het godsdienstonderwijs, maar ook in het pedagogisch en onderwijskundig handelen van het team. We zien dat de kinderen prachtig zijn gemaakt door God en we willen hen daarom stimuleren hun talenten optimaal te ontwikkelen.

Het is onze ambitie om hier verder in te groeien.

We vinden het belangrijk dat team, directie en ouders samen vormgeven aan onze identiteit. We vragen hen dus een bewuste keuze te maken voor die identiteit, niet alleen in de schoolomgeving, maar ook in het dagelijks leven. Van personeel vragen wij hierbij om de identiteitsverklaring voor personeel te ondertekenen, passend bij de gereformeerde identiteit van de school. Van ouders vragen wij een ouderverklaring voor gereformeerd te ondertekenen, waarin onder andere staat dat ouders bewust kiezen voor christelijk onderwijs dat aansluit bij de opvoeding thuis.

Het gereformeerd onderwijs is opgericht vanuit de gereformeerde kerken vrijgemaakt. In de praktijk komen leerkrachten en leerlingen uit veel meer kerken. De grondslag van het gereformeerd onderwijs is ‘De Heilige Schrift als onfeilbaar Woord van God en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid’.