Onze school

De Fontanusschool wil bekend staan als:

– een volop gereformeerde school waar leerkrachten, leerlingen en ouders op een positieve manier met elkaar omgaan;

-een school waar de kinderen toegerust worden voor hun levenstaak: dienst aan God en de naaste;

– een school waar de kinderen met plezier naar toe gaan en zich veilig voelen;

– een school die volop aandacht geeft aan de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen;

– een school die een goede basis legt voor de verdere ontwikkeling en groei van de kinderen naar de volwassenheid;-

– een school die naast het bijbrengen van kennis ook volop aandacht geeft aan de sociale, emotionele en creatieve ontwikkeling van de kinderen;

– een school waar structureel rekening gehouden wordt met de verschillen die er tussen de kinderen zijn;

– een school met oog voor de verschillende talenten van kinderen;

– een school waar naast leren ook aandacht is voor het samen beleven en vieren van festiviteiten;

– een school die een gezonde levensstijl stimuleert;

– een school waar op z’n tijd aandacht is voor. en meegedaan wordt. aan diverse buitenschoolse activiteiten.