Team

Directeur
De dagelijkse leiding van gbs Fontanus rust bij de interim locatiedirecteur, Sjaak Verbree. Hij heeft de leiding over de interne organisatie en houdt zich met name ook bezig met de onderwijskundige ontwikkeling.
Het College Van Bestuur van de CorDeo Scholengroep stuurt het beleid aan, co├Ârdineert en stemt een en ander op elkaar af voor de scholen van CorDeo.

Sjaak Verbree
team2017
Administratie
Fransiska Padding-Brink
Dinja van Ark- Boender
Janneke van den Brink – Groeneveld
Annely Stegeman – van Heerde
Lubbien Maat
Thea Oudekerk-Nieuwenhuizen
Jaap Rommelaar
Anne Scherff-Bakker
Hans de Ruiter
Gerda van de Kuilen-Fennema
Janine Wijnbergen-Visser
Rianne Drost – Stienstra

Plusgroepleerkracht
Rianne Drost
Onderwijsassistentie en RT-leerkrachten
Rianne Elzinga- Duinkerken
Rianne Rus-Ten Kate
Henrieke Walraven

rt@gbsfontanus.nl

IB-leerkracht
Gerda van de Kuilen-Fennema