Impressie

De naam van de school luidt ‘gbs Fontanus’, basisschool voor gereformeerd primair onderwijs. De school is vernoemd naar Johannes Fontanus, een kerkreformator in Gelderland uit de 17e eeuw. Hij leerde destijds de mensen hernieuwde gehoorzaamheid aan het Woord van God. Hij had als lijfspreuk: “De Heer regeert”. Dit willen we aan de Fontanusschool ook als levensles aan de kinderen meegeven.

galaten220

De kinderen groeien op in een multiculturele samenleving. Ook op school ontmoeten kinderen uit verschillende culturen elkaar. Belangstelling voor elkaar, acceptatie en onderlinge waardering, daar werken we samen aan.

Het klimaat van de school wordt vooral bepaald door de onderlinge verhoudingen, de omgang met elkaar, de sfeer, de veiligheid, de inrichting en de regelgeving. We willen graag dat elke leerling zich ‘thuis’, zich veilig voelt op school. Daarom hebben we echte belangstelling en waardering voor de kinderen, accepteren we hen zoals ze zijn, corrigeren we als dat goed en nodig is, en willen we hun eigen mogelijkheden onderkennen en eraan tegemoetkomen. We organiseren een positieve leeromgeving. We stimuleren leerlingen respect voor elkaar op te brengen. We dragen zorg voor voldoende regelgeving en naleving.

 

Daarom streven we als leerkrachten ook naar een positieve omgang met en aandacht voor elkaar. We weten ons gezamenlijk verantwoordelijk voor heel het onderwijsgebeuren en hebben aandacht voor verbetering.

Ook de ouders komen hierbij in beeld. Zij mogen weten wat er met hun kinderen gebeurt. De school geeft informatie via ouderavonden, spreekavonden, informatieavonden, koffieochtenden en een klassenavond en de maandelijkse nieuwsbrief. Ook worden er open dagen georganiseerd. Zo kunnen ouders meeleven. Bovendien werken ouders op allerlei niveaus mee, bijv. bij onderwijskundige hulp, organiseren van activiteiten, medezeggenschap, overblijven en verzorging van het gebouw.