Identiteitscommissie

De Fontanusschool is een van de scholen die vallen onder de Cordeo- Scholengroep. Ouders van kinderen op de Fontanusschool kunnen lid worden van schoolvereniging. Lid zijn betekent dat je mee kunt beslissen over het beleid van CorDeo, en dus ook over de Fontanusschool. Zaken waarover COrDeo gaat zijn onder andere: het geld, hoeveel leerkrachten een school mag aanstellen en natuurlijk de identiteit van de scholen. Belangrijke zaken dus!

De Identiteitscommissie vertegenwoordigt de leden uit Harderwijk bij vergaderingen van CorDeo. Als CorDeo ergens een besluit over moet nemen dan zal de Identiteitscommissie(IC) de mening van de Harderwijker leden overbrengen en namens hen stemmen. Daarom is het van groot belang om lid te worden. Daarnaast is de IC het “lokale gezicht” van CorDeo.

Als je vragen of opmerkingen hebt dan horen we dat graag. Je kunt ons bereiken via ic@gbsfontanus.nl.