ICT

Op de gbs Fontanus vinden we het belangrijk om gebruik te maken van de mogelijkheden die ICT ons onderwijs te bieden heeft.

In elk schoollokaal hangt een touchscreen televisie. Voor activiteiten buiten de lokalen heeft de school de beschikking over een verrijdbaar digibord.

IMG_1155

Op de gang hebben we een ruimte ingericht met PC’s. Daarnaast maken we gebruik van Chromebooks en tablets zodat het mogelijk is om een hele klas tegelijkertijd online aan opdrachten te laten werken.
Kinderen oefenen dan hun taal-, spelling-, en/of rekenvaardigheden op Taalzee en Rekentuin. Met Words & Birds kunnen de Engelse vaardigheden getraind worden. Bovendien beschikken de tablets uiteraard over o.a.  Word en Powerpoint, dus ook werkstukken en presentaties kunnen op deze manier voorbereid worden.

In het kader van 21st-century-skills, onze methode voor wereldoriëntatie en onze visie op modern onderwijs, staan ict-vaardigheden steeds meer centraal. Niet alleen het vergaren van kennis is belangrijk, maar in steeds grotere mate de handigheid waarmee leerlingen toegang tot een online wereld aan kennis en ervaring kunnen krijgen.