Fontanus ontving derde themacertificaat Gezonde school!

We zijn sinds 2016 als eerste basisschool in Harderwijk in het -trotse- bezit van het Vignet Gezonde school!

1. Sport & bewegen
2. Gezonde voeding

Recent hebben wij het 3e themacertificaat ontvangen: “Welbevinden”.

Op GBS Fontanus werken we integraal aan gezondheidsbevordering:

1. Dat betekent dat de school een preventieve aanpak heeft op het gebied van welbevinden, gericht op leerlingen.
2. De houding en vaardigheden van leerkrachten kenmerken zich door positief pedagogisch handelen, een ondersteunende houding en verbindende relaties met leerlingen. De school betrekt de ouders van leerlingen als pedagogisch partner.
3. De medewerkers van de school signaleren en handelen effectief bij signalen van sociaal -emotionele problemen op individueel en op groepsniveau.De school maakt gebruik van een leerlingvolgsysteem van de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. Op school is een vertrouwenspersoon en contactpersoon aangesteld.
4. De school heeft inzicht in het welbevinden van leerlingen en medewerkers en werkt continu en actief aan welbevinden, zodat het ingebed is in het pedagogisch handelen.