Fontanus in het kort

Fontanusinhetkort

Samen op aarde ‘Verwondering is het startpunt van alle wijsheid’ (Plato)

Sinds schooljaar 2017-2018 zijn we op de Fontanusschool in alle groepen gestart met de methode voor geïntegreerd zaakvakkenonderwijs DaVinci ‘Samen op aarde’.
De vakken Godsdienst, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Biologie, Wetenschap & techniek, Maatschappijleer, Natuurkunde, Scheikunde, Levensbeschouwing, Filosofie, 21st Century Skills, Computational Thinking, Burgerschapsvorming en Persoonsontwikkeling komen aan de orde in, in totaal 30, thema’s. Voor het vak Godsdienst gebruiken we op school hoofdzakelijk ‘Levend Water’.

Deze vakken worden vanuit een christelijke levensvisie behandeld. Kinderen leren met ‘Samen op Aarde’ verbanden zien: alles heeft te maken met al het andere! We leren kinderen samen te werken en daarin verschillende rollen te ontwikkelen, zoals die van leider, van criticus en van tijdbewaker. Aan het einde van elk thema wordt een werkstuk gemaakt. Dat is een eigen werkstuk, waarbij de kinderen op basis van een eigen onderzoeksvraag aan de slag gaan om iets nieuws te creëren. In hun portfolio laten ze zien wat ze kennen en kunnen.

De thematische lessen en leermiddelen zijn zo ontwikkeld en vormgegeven dat zij maximale nieuwsgierigheid opwekken. De opbouw van de thema’s is dusdanig dat kinderen vanuit een stevige kennisbasis zich kunnen uitleven in een educatieve zoektocht naar antwoorden op alle vragen die zij hebben. DaVinci biedt modern onderwijs dat kinderen en hun leerkrachten steeds weer opnieuw uitdaagt. Dankzij de doorlopende leerlijn voldoet ieder kind aan het einde van groep 8 aan alle criteria van het curriculum plus de 21st century skills.

De methode Samen op aarde kenmerkt zich door:
* Uitdagend onderwijs
* Passend onderwijs:Samen op aarde houdt rekening met verschillende talenten, interesses en leerstijlen van de kinderen.
* Onderzoekend leren

Kinderen leren:
* presenteren en mediawijsheid
* met al hun zintuigen
* zelfstandig werken
en ontwikkelen metacognitieve vaardigheden door werken met mindmaps, werken met het helikoptermodel waardoor leerlingen overzicht krijgen en houden door hun werk te structureren en hun eigen proces te volgen en bij te sturen.

Voor meer informatie: www.davinciacademie.nl