Engels

Sinds 2013 krijgen alle kinderen op de Fontanuschool les in de Engelse taal. In het kader van Vroeg Vreemde Talen Onderwijs (VVTO) ontvingen we drie jaar subsidie zodat we nu in alle groepen structureel extra aandacht aan het Engels kunnen geven.

vvto

Het doel is de kinderen te laten kennismaken met de Engelse taal, zowel wat het spreken & luisteren als het lezen & schrijven betreft. De lessen worden in een aantal groepen door de eigen leerkracht, en altijd volledig ín het Engels gegeven.

Naast zelf ontworpen leeropdrachten wordt ook gebruik gemaakt van de methode ‘Take it easy’. In de bovenbouw maken de leerlingen elke week hun huiswerk dat bestaat uit het maken van opgaven uit de adaptieve online methode ‘Words and Birds’.

headerlogo
7. nieuwsbrief februari 2015 Take it easy