TSO (tussenschoolse opvang) en BSO (buitenschoolse opvang)

Op de Fontanusschool is zowel TSO als BSO aanwezig.
 
Tussenschoolse opvang:
Op de Fontanusschool is er de mogelijkheid voor kinderen om in de middagpauze
over te blijven. Een werkgroep van ouders (de TSO commissie) verzorgt de organisatie.
Zij dragen zorg voor de uitvoering en het toezicht. De verantwoordelijkheid
voor de overblijvende kinderen berust bij de toezichthoudende
ouders van 12.10 tot 12.55 uur. Voor hen loopt een verzekering via de
Besturenraad.
De kinderen blijven in 5 of 6 groepen over. Er zijn volgens rooster elke
middag minimaal 6 ouders aanwezig. Na het eten door de leerkrachten wordt
door één van beide toezichthouders schoongemaakt, terwijl de andere toezicht
houdt op de binnen of buitenspelende kinderen. Bij slecht
weer kan voor dit spelen gebruikgemaakt worden van het kleuterspeellokaal
en de gemeenschapsruimte. Als regel komt iedere ouder die een kind of kinderen laat overblijven eens
in de twee weken aan de beurt om toezicht te houden. Ouders die vaker
meehelpen of vrijwilligers zullen een vergoeding ontvangen.
Voor het overblijven wordt een geldbedrag van €20,- per gezin (ongeacht
het aantal kinderen) per schooljaar gevraagd. Voor kinderen die incidenteel
overblijven, geldt een tarief van €2,00 per keer. Hiervoor wordt eens
per maand een factuur gestuurd.

De kinderen die overblijven, nemen zelf eten en drinken mee.
Dit eten en drinken kan ’s morgens bij binnenkomst in de koelkast op de gang (onderbouwkant)
gezet worden. De TSO-overeenkomst is te lezen op de website.
Elke nieuwe overblijfouder ontvangt deze overeenkomst ter informatie.

Buitenschoolse opvang De Bloemenweide
De Fontanusschool heeft sinds een aantal jaren een buitenschoolse
opvang op locatie. Deze opvang wordt op maandag-, dinsdag en
donderdagmiddag georganiseerd door Prokino.
Het locatieplan van de BSO is te vinden op de website.