Aanmelden

De Fontanusschool maakt deel uit van een groter samenwerkingsverband van reguliere scholen, scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs.

In de wet passend onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur aanmelden. Scholen moeten ouders vragen of ze hun kind al eerder bij een andere school hebben aangemeld en of ze verwachten dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft. Dat doen wij dus ook. De schriftelijke aanmelding betekent in de praktijk dat ouders een aanmeldingsformulier van de school invullen en ondertekenen. Dit moet minimaal 10 weken voordat het kind 4 jaar wordt. Wanneer in die periode van 10 weken een vakantie valt moeten de weken van de vakantie daarbij worden opgeteld.
Deze schriftelijke aanmelding is noodzakelijk. Het aanmeldingsformulier kunt u via administratie@gbsfontanus.nl aanvragen.

 

Zorgplicht

Met de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 hebben scholen in Nederland zorgplicht en daarmee de verantwoordelijkheid om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden.

Meer informatie hierover treft u in het document dat u kunt downloaden door op de link in het rechter menu te klikken.