Tussenschoolse Opvang

De tussenschoolse opvang op De Parel is in principe gratis.

De tussenschoolse opvang (TSO) wordt onder de verantwoordelijkheid van de school georganiseerd door ouders. Het is niet verplicht om gebruik te maken van de TSO. Gezien het feit dat veel ouders op afstand van de school wonen is regelmatig gebruik van de TSO voor de meeste ouders de beste optie. Kinderen blijven dan vast over op één of meer dagen in de week. Van ouders waarvan de kinderen gebruik maken van de TSO, verwachten wij dat zij ook zelf meedraaien als TSO-er of hulpouder. Afhankelijk van het aantal keer meedraaien hoeven aan de TSO dus geen kosten verbonden te zijn. Ouders die niet kunnen meedraaien kunnen kiezen voor een minimale inzetbaarheid (0-5 keer per jaar) of het betalen van een toelage.

De verschillende manieren om gebruik te maken van de TSO hebben we ondergebracht in verschillende ‘TSO-bundels’. Iedere TSO-bundel is opgebouwd uit twee delen: wat u afneemt en wat u bijdraagt. Dit levert per bundel een verschillend tarief. Er zijn bundels waarbij u geld ontvangt en er zijn bundels waarbij u betaalt. De bundels zijn verdeeld in verschillende groepen, herkenbaar aan de kleur.