Schooltijden

De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk, zodat het brengen en halen van de kinderen voor de ouders zo eenvoudig mogelijk is.

Schooltijden
maandag 8.30 – 15.00 uur
dinsdag 8.30 – 15.00 uur
woensdag 8.30 – 12.30 uur
donderdag 8.30 – 15.00 uur
vrijdag 8.30 – 12.30 uur

Pauzetijden
10.30 – 10.45 uur
12.15 – 13.00 uur
Van 12.15 tot 12.30 uur eten de leerkrachten met de kinderen die overblijven. Daarna spelen de kinderen buiten onder begeleiding van de ouders van de TussenSchoolse Opvang (TSO).

Vanaf 27 augustus 2018 hebben we het ‘vijf-gelijke-dagen-model’. De leerlingen gaan elke dag van 8:30 uur tot 14:00 uur naar school.