Onze school

Wij zijn de Evangelische basisschool van Amersfoort en omstreken. Sinds 2011 zijn wij gevestigd aan Zuiderkruis 4. Gelegen tussen de wijk Kruiskamp en Schothorst.

Leven &  Beleven
Op De Parel geven we onderwijs van hart tot hart. Ons geloof in Jezus Christus – Gods Zoon – staat de hele dag centraal. Wij geven onderwijs vanuit onze christelijke identiteit. Dat betekent ook dat we werken met als basis de uniciteit van ieder kind, het doorgeven van de liefde van God en het met respect kijken naar Zijn schepping. We maken kinderen actief bewust van hun relatie met God, andere mensen, de natuur en zichzelf.

Het is voor ons een dankbare taak te mogen lesgeven aan de kinderen van onze school. Ons motto is dan ook: Ieder kind geliefd, gezien, gekend. Wij starten vanuit liefde voor kinderen, om vanuit een positieve houding een relatie te kunnen starten. Dit is de basis om te kunnen komen tot leren.

De leerkrachten zijn allemaal overtuigd christen en hebben een persoonlijke relatie met Jezus. Dat dragen ze ook actief uit. Als team beginnen we iedere dag met gebed. Om vorm te geven aan geloven binnen onze school gebruiken we voor ons Bijbelonderwijs de methode Levend Water aangevuld met de materialen van Kids Dichtbij God. Elke maand hebben we een gezamenlijke viering waarbij ook ouders welkom zijn.

Waarderen & Vertrouwen 

Kinderen weten zich op De Parel gezien. Zij voelen zich geborgen in de groep en op het schoolplein. Wij spreken naar kinderen vertrouwen uit: “Je kunt het!” . Persoonlijkheidsvorming speelt een belangrijke rol. Je mag zijn wie je in Gods ogen bent: waardevol. We gaan uit van de talenten van de kinderen.

We brengen kinderen breed in beeld en kijken verder dan alleen de basisvaardigheden. Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling werken we in alle groepen met een leerlingvolgsysteem. Welbevinden, competenties, werkhouding, leerstijl en resultaten komen aan bod in een persoonlijk gesprek met het kind. Wat werkt bij jou? En wat werkt niet? Kinderen leren tijdens hun periode op school antwoord geven op de vragen ‘Wie ben jij?’, ‘Wat kun jij?’, ‘Hoe leer jij?’ en ‘Wat heb jij nodig?’.

We zetten in  op de eigen verantwoordelijkheid van kinderen in hun leerproces, in de groep, in de ontwikkeling die ze doormaken en in de resultaten die ze behalen. Door kinderen actief te betrekken bij onderwijsleergesprekken ontwikkelen zij eigenaarschap voor het werk wat ze doen. We geven kinderen een actieve rol in de school als gemeenschap van kinderen, ouders en personeel.