Ons instroombeleid

Met het oog op de rust en veiligheid in de groepen op school hanteren we afspraken over de instroom van nieuwe leerlingen.

Algemeen
Kinderen die voor 1 mei voorafgaand aan het nieuwe schooljaar zijn aangemeld kunnen we laten instromen op onze school. Voorwaarde is dat de ouders worden toegelaten wat betreft de identiteitscriteria.

Voor kinderen die 1 mei voorafgaand aan het nieuwe schooljaar worden aangemeld, wordt op volgorde van aanmelding bepaald of plaatsing mogelijk is. Instromen is mogelijk tot 25 kinderen per groep. Hierbij wordt uitgegaan van het aantal kinderen waarvan vaststaat dat deze nog zullen instromen in de betreffende groep.

Nieuwe kinderen die vanaf 1 mei vier jaar worden, stromen in principe niet meer in tijdens het lopende schooljaar. Zij starten direct na de zomervakantie. Jaarlijks wordt in januari bepaald of er ruimte in de groepen is om deze kinderen toch te laten instromen.