Ons onderwijs

“Op De Parel leren kinderen dat zij waardevolle kinderen van God zijn. Zij beleven hoe het is om een
persoonlijke relatie met Jezus te hebben. De leerkrachten geven hierin het voorbeeld. EBS De Parel is een
school waar het groeiproces van ieder kind in geborgenheid – laagje voor laagje – vorm krijgt. Wij zijn een
school waar je de liefde van Jezus ervaart.” Ieder kind gezien, geliefd en gekend!

In de schoolgids kunt u lezen u hoe bovenstaande tekst op De Parel in praktijk gebracht wordt.