Inspectierapport

In juni 2017 heeft de inspectie een bezoek gebracht aan EBS De Parel. De inspectie heeft het Basisarrangement toegekend aan EBS De Parel. U kunt het document downloaden via ‘ons onderwijs’, ‘inspectierapport’. Het document staat bij gerelateerde documenten.