Inspectierapport

In juni 2017 werd door de Inspectie een Basisarrangement toegekend aan EBS De Parel.
Het inspectierapport is hier te downloaden.