Informatieavond nieuwe ouders 22 januari 2018

INFORMATIEAVOND 22 januari 2018

Bent u op zoek naar een basisschool waar uw kind geliefd, gezien en gekend is?

Een school waar we leren vanuit het besef dat we Gods’ waardevolle kinderen zijn.

Een school waar kinderen een persoonlijke relatie met Jezus mogen ervaren.

Een school waar we afstemmen op de onderwijsbehoeften van elk kind.