Identiteitsdocument Evangelische Basisschool de Parel

Wij verlangen ernaar om Jezus te volgen. Op EBS De Parel leren wij de kinderen dat ze een persoonlijke relatie met Jezus Christus kunnen opbouwen. Het is voor ons belangrijk dat wij als medewerkers vanuit deze relatie met Jezus werken.
Gods woord is ons fundament. In de bijbel laat God ons zien wie Hij is en dat Hij een relatie met ons wil hebben. Wij geloven dat het leven met Jezus consequenties heeft voor alle facetten van zowel het persoonlijk als het maatschappelijk leven.
In ons identiteitsdocument hebben wij beschreven hoe wij het bovenstaande vormgeven. Download hier het Identiteitsdocument