Vakantie- en verlof

Vrije dagen voor de kinderen van groep 1 t/m 8

 Vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie
 Studiedagen
Studiemiddag
Studiedag