Team

team-de-oase
Schoolleiding
Interim directeur Wim Hol
Team leider Harry Veld
Interne begeleiding
interne begeleider Sasja Dijkstra sasjadijkstra@cordeoscholen.nl
Onderbouw
groepsleerkracht groep 1/2 Nien Ruarus nienkeruarus@cordeoscholen.nl
groepsleerkracht groep 1/2 Marjolein Priem marjoleinpriem@cordeoscholen.nl
groepsleerkracht groep 3/4 Sjoukje Brandenburgh sjoukjebrandenburgh@cordeoscholen.nl
groepsleerkracht groep 3/4 Lilian Tjon-Sien-Foek liliantjon-sien-foek@cordeoscholenl.nl
invalleerkracht groep 3/4 en groep 5/6 Joyce Dusseljee joycedusseljee@cordeoscholen.nl
Bovenbouw
groepsleerkracht groep 5/6 Mattijs Overweg mattijsoverweg@cordeoscholen.nl
groepsleerkracht groep 7/8 ma en di Juf Jannie @cordeoscholen.nl
groepsleerkracht groep 7/8 wo Рvr Juf Joyce  joycedusseljee@cordeoscholen.nl
Ondersteuning
onderwijsassistente Maria Lourens marialourens@cordeoscholen.nl
administratief medewerker Signalda van Rees signaldavanrees@cordeoscholen.nl
extra begeleiding Marijke Holwerda via interne begeleiding
extra begeleiding Joke Ridder via interne begeleiding
extra begeleiding Melanie Christoffersen via interne begeleiding