Schooltijden

Schooltijden

De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk, om te zorgen dat het brengen en halen van de kinderen voor de ouders zo eenvoudig mogelijk is.

Dag van de week Start van de dag Einde van de dag
maandag 08:30 uur 14:45 uur
dinsdag 08:30 uur 14:45 uur
woensdag 08:30 uur 12:30 uur
donderdag 08:30 uur 14:45 uur
vrijdag 08:30 uur 12:30 uur

 

Pauzetijden

De pauzes van de onderbouw en de bovenbouw vallen op verschillende momenten. Hierdoor is er meer rust en ruimte op het plein. Op woensdag en vrijdag is er alleen een kleine pauze en eten alle kinderen thuis.

Kleine pauze Eten met de kinderen Grote pauze
Groep 1/2 Groep 1/2 en 3/4 Groep 1/2 en 3/4
10:45 – 11:00 uur 12:15 – 12:30 uur 12:30 – 13:00 uur
Groep 3/4, 5/6 en 7/8 Groep 5/6 en 7/8 Groep 5/6 en 7/8
10:30 – 10:45 uur 12:30 – 12:45 uur 12:00 – 12:30 uur

 

Gymtijden

Alle gymlessen vallen dit jaar op de donderdag. Omdat niet alle leerkrachten gymles mogen geven, wordt gym soms gegeven door een andere leerkracht dan de eigen groepsleerkracht. Op dat moment ruilen de leerkrachten dus even van groep.

 

De kinderen van groep 3 t/m 8  gymen in het gymlokaal aan het Van Eesterenplein.

De kinderen van groep 1/2 gymen in het speellokaal in ons eigen schoolgebouw.

Groep Dag en tijd Leerkracht
Groep 7/8 Donderdag 8:30-9:30 u Juf Ina
Groep 5/6 Donderdag 9:30-10:15 u Juf Joyce/Ina
Groep 3/4 Donderdag 13:30-14:30 u Juf Lilian