Onze school

foto5

Waarom bestaan we?

Wij zijn een evangelische basisschool die zowel goed als christelijk onderwijs biedt.

Hoe geven we vorm aan ons onderwijs?

Wij bieden een positief en veilig klimaat waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op het niveau dat bij hen past, met aandacht voor competenties en talenten. Binnen deze setting wordt op levendige wijze bijbelgetrouw onderwijs gegeven.

Wat willen we bereiken?

Met goed en christelijk onderwijs ontwikkelen de kinderen zich ten eerste goed binnen hun mogelijkheden, ze krijgen zelfkennis en zelfvertrouwen ten aanzien van hun competenties en talenten. Ten tweede leren de kinderen hun identiteit in Christus kennen en Jezus te volgen.

EBS De Oase is een school waar Jezus leeft!

Waarden van onze school

GELOVEN – Bijbelgetrouw en met passie

Ons geloof is de basis van elke dag. Wij willen onze kinderen leren om Jezus te volgen. Elk kind is een parel in Gods hand. Vanuit deze visie geven wij vorm en inhoud aan bijbelgetrouw onderwijs. Dit doen we met passie en samen met de kinderen en met ouders. Onze identiteit is zichtbaar en voelbaar op onze school.

 SAMEN – Veiligheid en structuur

Wij bieden een veilige omgeving waarin kinderen zichzelf kunnen en mogen zijn. Wij investeren in onze groepen en hechten belang aan het bouwen aan relaties tussen de leerkrachten en de kinderen en de kinderen onderling. We leren en werken samen. We vinden het van belang om structuur te bieden aan kinderen binnen de school en de groepen wat de veiligheid vergroot en waarbinnen kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

 PROFESSIONEEL –Kindgericht en in beweging

We zijn een school in beweging, we gaan steeds weer op zoek zijn naar wat werkt in ons onderwijs en waarom. Op deze manier houden we onszelf scherp om kwalitatief goed onderwijs te bieden. De optimale ontwikkeling van de kinderen is ons uitgangspunt. Wij willen graag het beste uit onze kinderen halen, dat zij optimaal kunnen groeien en bloeien. Wij hechten hierbij belang aan de inbreng van onze kinderen en ouders.

Om een beeld te geven van hoe we dit in de praktijk vormgeven hebben we onze ouderverklaring op de website gezet.

Onze school is een collega-school van Gereformeerde Basisschool De Waterspiegel in Almere.