Schoolplan


foto2Ons schoolplan in een notendop:

Springlevend & Bijbelgetrouw
Geloven doe je samen. Geloven is gaaf. We stralen in alles uit dat we een christelijke school zijn. In ons Bijbelonderwijs. Door de manier waarop we met elkaar omgaan. En hoe we ons naar buiten toe presenteren. We zijn een school waar Jezus leeft!

Bijzonder & Waardevol
We helpen kinderen ontdekken hoe waardevol ze zijn. Ze leren antwoord geven op de vragen “Wie ben ik?”, “Wat kan ik?”, “Hoe leer ik?” en “Wat heb ik nodig?”. Persoonlijkheidsvorming is daarbij een sleutelbegrip. We geven kinderen een gevoel van geborgenheid, in de klas en op het schoolplein.

Betrokken & Kindgericht
Ouders zijn welkom op school. Samenwerking met ouders is belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen. We bespreken samen met ouders de ontwikkeling van hun kinderen en de resultaten die ze behalen. We doen dit vanuit een open en positieve houding en staan natuurlijk open voor feedback.

Kwaliteit & Ontwikkeling
Er zijn veel verschillende kwaliteiten aanwezig in ons schoolteam. We maken bewust gebruik van deze individuele talenten bij de schoolontwikkeling, het werken met groepsprocessen en het verbeteren van de resultaten. Medewerkers hebben, net als de kinderen, ruimte en mogelijkheden zichzelf te ontplooien.

Boeiend & Verschillend
Wij geven in ons onderwijs veel aandacht aan leerresultaten met voor ieder kind persoonlijke doelen. We werken met groepsplannen op meerdere niveaus, uitgaande van de individuele leerbehoefte van kinderen. Wat is stimulerend? Wat werkt belemmerend? Hoe leert dit kind en wat heeft het nodig om zich verder te ontwikkelen? Leren blijft maatwerk.

Creatief & Onderzoekend
Voor creatieve vakken is veel ruimte en we werken met lessenseries waar kinderen van verschillende groepen samenwerken aan een opdracht. Onderzoeken en ontdekken doen de kinderen onder andere in workshops voor wereldoriëntatie.

Aandacht & Plezier
Ouders regelen de Tussenschoolse Opvang in nauwe samenwerking en dagelijkse samenspraak met het schoolteam. Deze ouders houden toezicht op de veiligheid van de kinderen. Ze hebben aandacht voor het welbevinden en het spelplezier. Een waardevolle aanvulling op de school. Voor de Buitenschoolse Opvang hebben we een contract met een christelijke organisatie voor kinderopvang.

Overzichtelijk & Actief
Elk deel van het gebouw heeft een eigen functie. We beginnen de dag met een ‘stiltetijd’ waarbij kinderen zelfstandig kunnen werken in een van de ruime gangen. Na de kleine pauze is er overlegtijd en kunnen kinderen overleggen over opdrachten die op hun planning staan. ‘s Middags is de centrale ruimte in gebruik voor creatieve werkvormen of
workshops.

Duidelijkheid & Verbinding
Regels zijn nodig om kinderen goede gewoontes te leren. Daarom kiezen we voor een vaste manier van werken met gezamenlijke afspraken waaraan ouders, kinderen en collega’s zich verbinden. De organisatie van ons onderwijs wordt ondersteund door een vaste jaarplanning en heldere communicatie via diverse kanalen.