Evangelisch basisonderwijs

Een evangelische basisschool is een school waarin de geloofsontwikkeling van kinderen actief wordt gestimuleerd.

Leren

De school neemt bewust ruimte voor het Bijbelonderwijs (iedere dag zeker een half uur de tijd voor gebed, zingen en de Bijbel). De school gebruikt daarvoor een bijbelgetrouwe methode en er worden iedere week meerdere Bijbelverhalen verteld. De kinderen leren Bijbelse liedjes en als ze wat ouder worden wekelijks een Bijbeltekst. In het Bijbelonderwijs wordt gericht aandacht gegeven aan de thema’s gebed, aanbidding en de Heilige Geest.

Vieren

We willen graag dat de kinderen ervaren dat het gaaf is om (samen) te geloven. De school neemt regelmatig een moment de tijd om met de kinderen van een aantal groepen (en hun ouders) God groot te maken en Hem te aanbidden, onder andere rond de christelijke feestdagen. Ouders willen we graag actief betrekken bij deze momenten.

Leven

Het samenleven op school is gericht op navolging van Jezus. Liefde, respect, genade, vertrouwen, welbevinden en vrijheid zijn begrippen die daarin tot uiting komen. De personeelsleden leven met God en gaan hierin de kinderen voor. Dit is merkbaar in de manier waarop mensen binnen de school met elkaar omgaan en in de manier waarop wordt omgegaan met wat zich afspeelt op school of in de wereld.

Visie

Ook in de manier waarop de school kijkt naar de inhoud van de lessen komt de identiteit naar voren. Bij de zaakvakken en andere informatie is God als Schepper en Heer van deze wereld het referentiekader. De school draagt zorg voor een omgeving waarin geloof kan groeien en kiest er daarom bewust voor om (aan) bepaalde dingen niet (mee) te doen.