Visie schoolklimaat

De ouders die hun kind naar de Waterspiegel sturen, zijn net als de leerkrachten van de Waterspiegel christenen. Zij willen de kinderen leren om uit genade te leven. Juist omdat zij zelf daar ook uit willen leven dit ondertekenen ze bij inschrijving via het Identiteitsdocument ( Haal -Veluwe+). Zij kennen hun kind het beste. Met hen willen de leerkrachten als een team om het kind heen staan om samen te zoeken wat het beste voor het kind is.

Een christelijke leerkracht leeft de christelijke waarden en normen na en leeft ze voor aan de kinderen.

Voor het team betekent dit dat we een open houding hebben naar elkaar. Hierdoor leren we met en van elkaar. Dit uit zich in het feit dat de leerkrachten elkaar eerlijk feedback geven, die ook ontvangen en bij elkaar om hulp vragen. Ieder personeelslid zal zich blijvend ontwikkelen naar de eisen, die het beroep van leerkracht met zich mee brengt. Daarbij wordt gekeken wat de leerkracht nodig heeft, welke kwaliteiten hij/zij heeft, maar ook welke expertise er binnen de school nodig is. Zo maken we actief gebruik van elkaars talenten door de verantwoordelijkheid en deskundigheid te delen en het leiderschap hierin van elkaar te accepteren op verschillende gebieden van het onderwijs. Daarin versterken we elkaar.

De leerkrachten werken heel bewust aan het ontwikkelen van goede omgang van de leerlingen onderling, vanuit de liefde en het geduld van onze God. Dit bevordert het positieve klimaat in de school en verhoogt het leerrendement.