Visie op opbrengsten van het onderwijs

Op onze school staat de ontwikkeling van elke individuele leerling centraal. We streven naar hoge opbrengsten, zowel op het gebied van kennis en vaardigheden, als op het gebied van sociale competenties en zelfstandigheid.

De leerkrachten kennen de streefdoelen en de leerlijnen en kunnen die aanpassen aan de individuele behoeften van de leerlingen. De leerlingen worden zelf actief betrokken bij hun eigen leerproces – in kindgesprekken worden doelen geformuleerd en worden de resultaten en de processen geëvalueerd.

De gegevens vanuit het leerlingvolgsysteem (observaties, methodetoetsen en niet-methodetoetsen) worden gebruikt als hulpmiddel om de eigen ontwikkeling van leerlingen te meten en de vaardigheidsgroei van elke leerling te zien. Digitale hulpmiddelen zijn onmisbaar in een systeem waarin we optimaal adaptief willen werken.