Visie op ontwikkeling en leren

Wij willen de liefde van God uitstralen naar de kinderen en ieder kind zijn eigenheid, talenten en mogelijkheden laten ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor weten zij zich steeds meer verantwoordelijk voor hun eigen leerproces en zodat zij vanuit hun kracht voorbereid zijn op  deelname aan de maatschappij.

Wij bieden een doorgaande leerlijn aan binnen de school door verrijking, verdieping en herhaling in de groepen. De methodes die wij gebruiken op onze school sluiten hierbij aan.

Door met kinderen in gesprek te gaan over hun vorderingen en met hen haalbare doelen te stellen, betrekken wij ze bij hun eigen leerproces. Wij sluiten aan bij de verschillende leerstijlen van kinderen en zorgen voor een breed en gevarieerd lesaanbod. Hierdoor wordt de betrokkenheid vergroot en dit motiveert de kinderen tot leren.