Visie op maatschappelijke positionering

Visie op maatschappelijke positionering

Door ons op God te richten willen wij kinderen leren zich verbonden te voelen met God, zichzelf en de wereld om zich heen. Met onze eigen gaven en talenten, gekregen van God, doen we dit in een waarde(n)volle omgeving, gericht op groei en ontwikkeling van talenten.

We hebben begrip en respect voor verschillende religies en culturen binnen onze multiculturele samenleving. We profileren onze sterke identiteit binnen Almere en binnen de wijk, door deze na te leven en uit te spreken naar anderen toe. We gaan met ouders in gesprek, met behulp van het identiteitsdocument ( HAAL), om samen te bespreken of onze school de juiste plek voor hun kind is.

We gebruiken sponsoracties om geld in te zamelen voor onze naasten en om kinderen te leren omzien naar anderen. We zijn ervan overtuigd dat de basisschoolperiode van belang is voor de vorming van maatschappelijk betrokken leerlingen. Bedrijven die passen bij onze identiteit willen we actief benaderen voor sponsoring.