Tussenschoolse opvang

  • Groep 1-4 heeft pauze van 12:00-12:30 uur en heeft daarna tijd om te lunchen.
  • Groep 5-8 heeft pauze van 12:30-13:00 uur en heeft daarvoor tijd om te lunchen.
  • De kinderen eten olv hun leerkracht, de tsoouders zijn op het plein
  • De kinderen spelen buiten, bij slecht/koud weer spelen de kinderen binnen, in hun eigen klaslokaal olv een tso-ouder
  • U betaalt een bedrag van 0,80 cent per dag dat uw kind op school eet.
  • Een tso-ouder krijgt een vergoeding van 9,- per dag dat hij/zij meedraait met de overblijf.

Plezier tijdens de overblijf!

Dit is onze visie. De overblijftijd moet voor iedereen een fijne tijd zijn.

Allereerst voor de kinderen: het is ‘vrije tijd’ voor hen en we willen graag dat de kinderen die op een manier kunnen invullen waarbij ze zich prettig voelen. Een belangrijke voorwaarde is dat de pauze een veilige tijd is, waarin ze onbezorgd kunnen spelen en dat ze middelen hebben om zich te vermaken.

Daarnaast moet het voor de overblijfouders een fijne tijd zijn, want zij begeleiden de pauzetijd. Dit vraagt inzet, enthousiasme en creativiteit. Creativiteit is belangrijk om conflicten te kunnen oplossen en (nieuwe) spelideeën te bedenken wanneer kinderen even niet weten wat ze moeten doen.