Tussenschoolse opvang

  • Groep 1-4 heeft pauze van 12:00-12:30 uur en heeft daarna tijd om te lunchen.
  • Groep 5-8 heeft pauze van 12:30-13:00 uur en heeft daarvoor tijd om te lunchen.
  • De kinderen eten olv hun leerkracht, de tsoouders zijn op het plein
  • De kinderen spelen buiten, bij slecht/koud weer spelen de kinderen binnen, in hun eigen klaslokaal olv een tso-ouder
  • U betaalt een bedrag van 0,80 cent per dag dat uw kind op school eet.
  • Een tso-ouder krijgt een vergoeding van 9,- per dag dat hij/zij meedraait met de overblijf.

Plezier tijdens de overblijf!

Dit is onze visie. De overblijftijd moet voor iedereen een fijne tijd zijn.

Allereerst voor de kinderen: het is ‘vrije tijd’ voor hen en we willen graag dat de kinderen die op een manier kunnen invullen waarbij ze zich prettig voelen. Een belangrijke voorwaarde is dat de pauze een veilige tijd is, waarin ze onbezorgd kunnen spelen en dat ze middelen hebben om zich te vermaken.

Daarnaast moet het voor de overblijfouders een fijne tijd zijn, want zij begeleiden de pauzetijd. Dit vraagt inzet, enthousiasme en creativiteit. Creativiteit is belangrijk om conflicten te kunnen oplossen en (nieuwe) spelideeën te bedenken wanneer kinderen even niet weten wat ze moeten doen.

Hoe ziet een gewone overblijfdag er bij ons uit?

* Elke dag zijn er 6 overblijfouders aanwezig.

* In groep 1/2 eet een overblijfouder met de kinderen. De leerkrachten eten met de kinderen in de overige groepen. In elke groep wordt gebeden en uit de bijbel gelezen. Één keer per week kunnen de kinderen een tosti maken met een boterham die ze van thuis meenemen.

* Elke overblijfdag is er voor 16 kinderen van groep 6,7 en 8 de mogelijkheid om op een veldje buiten het plein te voetballen onder begeleiding van een overblijfouder. De kinderen kunnen zich via het zogenaamde voetbalschriftje opgeven om mee te gaan. Deze groep vertrekt rond 12:30 uur naar het veldje en vertrekt om 13:05 uur weer naar school.

* Vanaf 12:15 uur mogen de kinderen lekker buiten spelen. We hebben o.a. fietsen, steppen, karren, paardenkarren, speelgoed voor in de zandbak, stelten, kleden om hutten mee te bouwen en een mand met duckies.

* Om 12:45 uur mogen de kinderen ook naar binnen om daar te kleuren, te knutselen, een spelletje te doen of om met auto’s te spelen.

* Vanaf 13.05 uur wordt alle speelgoed weer opgeruimd, zodat iedereen klaar staat als de bel om 13.10 uur gaat.

* Alle overblijfouders verzamelen zich om 13.15 uur om het reilen en zeilen van de dag door te nemen en er verslag van te doen in het schrift. Het is van belang dat alle ouders van die dag er dan zijn om goed te kunnen evalueren, naar elkaar te luisteren wanneer er zich moeilijkheden voordeden en zo ervaringen met elkaar te delen.