Schoollied

Onze school heet: ‘De waterspiegel’ In ons schoollied wordt de betekenis daarvan mooi weergegeven: “Kijk naar het Levende Water, dat diep als een spiegel is.” Op het tegeltableau, wat in onze school hangt, wordt dat symbolisch weergegeven. God heeft ons als Zijn kinderen uitgekozen (als teken daarvan zien we een doopvont, symbool van Gods verbond met Zijn kinderen). We mogen vertrouwen op God, dat Hij ons kent en weet wie we zijn. Dat geldt voor het team, voor de kinderen, de ouders en de andere betrokkenen. We zijn veilig onder Gods vleugels en leven van Zijn genade. Dat willen we aan de kinderen meegeven in de zorg en de aandacht, die we aan hen besteden op school (dat wordt gesymboliseerd door de duif met de stralen en de mensfiguren op de middelste twee tegels). Daarbij willen we werken aan hun vertrouwen en hun ontwikkeling. We willen de kinderen openheid en respect bijbrengen voor hun Hemelse Vader en de wereld om hen heen. Op de laatste tegel zien we het Logo van de Waterspiegel. Zoals water een regenboog kan weerspiegelen, mogen wij ons steeds weer spiegelen aan Gods Woord, de Bijbel. Dat helpt ons elke dag om voor Hem te willen leven.

schoollied