Buitenschoolse opvang

 

BSO De Waterspiegel

 

De Waterspiegel is voor de buitenschoolse opvang (BSO) samenwerking aangegaan met Stichting KOALAH. Deze stichting is vanuit de schoolvereniging HAAL opgericht met het doel christelijke kinderopvang te realiseren.  Binnen basisschool De Waterspiegel heeft Stichting KOALAH sinds 2012 een BSO-groep van maximaal 20 kinderen per dag: BSO De Waterspiegel.

De BSO onderscheidt zich op het gebied van identiteit, kwaliteit en doorgaande lijn in de opvoeding. Het betreft voor- en naschoolse opvang in een verticale BSO-groep (4 – 12 jarigen), die gehuisvest is in een ruimte binnen de basisschool.

In de gezellige ruimte bieden we naschoolse opvang op maandag, dinsdag en donderdag en voorschoolse opvang op maandag en donderdag. In de vakanties is er hele dagen opvang en bij voldoende belangstelling gaat de BSO ook open op schoolstudie(mid)dagen.

Juf Joke, juf Mirjam en juf Carolina maken er met de kinderen iets gezelligs van.

Er zijn nog vrije plaatsen binnen de groepen! Het complete aanbod en een aanmeldingsformulier vindt u op de website www.koalah.nl