Logo

Onze school heet de Waterspiegel.

In ons schoollied de Waterspiegel wordt de betekenis daarvan mooi weergegeven:

“Kijk naar het Levende Water, dat diep als een spiegel is.”

Gods Woord, Jezus Christus, is voor ons een onuitputtelijke bron. Door ons aan de Bijbel te spiegelen zien we de grote zegen, namelijk dat God ons als Zijn kinderen wil aannemen, door het verzoenend werk van Jezus Christus en dat wij daarom naar Zijn wil mogen en willen leven.