Onze school

Onze school heet “de Waterspiegel”.
In ons schoollied wordt de betekenis daarvan mooi weergegeven:
“Kijk naar het Levende Water, dat diep als een spiegel is.”

Gods Woord, Jezus Christus, is voor ons een onuitputtelijke bron. Door ons aan de Bijbel te spiegelen zien we de grote zegen, namelijk dat God ons als Zijn kinderen wil aannemen, door het verzoenend werk van Jezus Christus en dat wij daarom naar Zijn wil mogen en willen leven.

De leerlingen van onze school komen uit het gehele stadsgebied van Almere. “deWaterspiegel”  heeft daardoor een streekfunctie, omdat leerlingen uit Al­mere-Haven, – Stad  en – Buiten komen.

We hebben een prachtig gebouw dat, ten opzichte van de verschil­lende stadsdelen, heel centraal in de Parkwijk in Almere-Stad ligt.