Missie

De missie van de Waterspiegel is:

Veiligheid:
wij voelen ons veilig bij de Here en willen werken aan een veilig klimaat op school.

Vertrouwen:
wij stellen ons vertrouwen op God en willen elkaar ons vertrouwen schenken.

Openheid en respect:
de Here stelt Zijn hart in Christus voor ons open en wij willen elkaar aanvaarden zoals we zijn.

Ontwikkeling:
we willen met de kinderen werken aan de ontwikkeling van de ontvangen gaven en talenten.