Inschrijven

intake procedure nieuwe kinderen

Informatie voor ouders over Zorgplicht

Wilt u uw kind laten inschrijven op de GBS De Waterspiegel? Stuur dan een mail naar administratie@gbsdewaterspiegel.nl

Passend Onderwijs en aanmelding nieuwe leerlingen.

Voor het aanmelden van nieuwe leerlingen was het tot 1 augustus voldoende dat u een anamnese formulier invulde voor de leerkracht en een inschrijfformulier voor de administratie van  school. Nu we met Passend Onderwijs en extra verantwoordelijkheid te maken hebben, willen we als school met u altijd eerst in gesprek gaan. Dit gesprek is om van elkaar helder de verwachtingen te hebben en via het intake formulier ( dat u voorafgaand aan dit gesprek mag invullen) te kijken of wij als school dat bieden dat passend is voor uw zoon of dochter. Hiernaast gaan we met u het gesprek aan over de identiteit van de school en de plaats die het geloof en de geloofsgemeenschap waarvan u lid bent  in uw gezin heeft. Voor deze gesprekken krijgt u een uitnodiging.

 

Hoe gaat dan nu het aanmelden van nieuwe leerlingen

( ook broertjes en zusjes van kinderen die al op school zitten )

U geeft aan ons aan dat u uw kind wilt aanmelden, hiervoor krijgt u een formulier m.b.t.  gegevens die we hiervoor nodig hebben en daarbij het intake formulier. U stuurt hiervoor een mailtje naar de administratie van onze school.

Hierna wordt u uitgenodigd voor een gesprek op school. Dit gesprek is met de Intern Begeleider en /of de locatiedirecteur en/of iemand van de schoolcommissie.

Daarna kan gekeken worden of u uw kind kunt inschrijven en krijgt u een inschrijfformulier .

Wilt u een rondleiding dan kan dit op dinsdag of vrijdagmorgen en kunt u deze aanvragen via de administratie.