Stichting Kompas

Stichting Kompas

 De Bongerd valt samen met andere basisscholen van dezelfde richting onder het bestuur van de CorDeoscholengroep, het hoofdkantoor zit in Leusden. Het bestuur heeft de samenwerking gezocht met de stichting Kompas.

Het doel van deze samenwerking is het ondersteunen van de basisscholen bij de zorg voor de leerling. Kompas levert hiervoor diensten aan de scholen, bijvoorbeeld expertise in de vorm van orthopedagogen en ambulant begeleiders. Samen streven we naar goed en passend onderwijs op- en door de school zelf, zodat het aantal verwijzingen naar speciaal (basis)onderwijs wordt beperkt en kinderen in hun eigen omgeving thuisnabij onderwijs kunnen volgen.

 

Zorgteam Kompas

Op alle basisscholen die bij Stichting Kompas zijn aangesloten wordt op een handelingsgerichte manier gewerkt. Dit betekent dat, bij het inzetten van extra ondersteuning voor een kind, de onderwijsbehoeften van deze leerling centraal staan. Er wordt op een transparante, systematische en doelgerichte manier gezocht naar mogelijkheden om binnen het onderwijs af te stemmen op wat de leerling aan begeleiding nodig heeft.

De school kan ondersteuning vragen bij Zorgteam Kompas wanneer het nog onvoldoende duidelijk is wat de onderwijsbehoeften van de leerling zijn of op welke manier de begeleiding vorm kan worden gegeven.

Ouders worden zoveel mogelijk betrokken bij het begeleidingstraject dat op school wordt ingezet voor hun kind. Voor het inschakelen van specifieke begeleiding van Kompas wordt altijd toestemming aan de ouders gevraagd.

 

Onze schoolbegeleider is Hanneke Nordeman.

Hanneke 

 

 Voor verdere informatie kunt u doorklikken naar de website http://www.kompas.nu/