Peutergroep “de Appelboom”

Kom jij ook bij ons spelen, leren en groeien? 

Ga jij straks naar GBS de Bongerd?

Begin alvast met spelen en leren in een gezellige groepsruimte en op het mooie schoolplein! Je zult zien dat je straks met extra veel plezier naar de school stapt! We knutselen, spelen, zingen en lezen. En wie weet gaan we ook wel op pad om te zien wat er in de boomgaard of bij het dierenpark te beleven is!

Bij ons staan geborgenheid, gezelligheid en een
liefdevolle, veilige opvang centraal. We streven
naar een situatie waarin elke kind zich thuis voelt,
zich gewaardeerd en veilig voelt. Door het
scheppen van deze voorwaarden kan het kind
zichzelf zijn en zich optimaal ontwikkelen.

Wij zijn een christelijke kinderopvang. Wij vinden
het dan ook erg belangrijk dat het
handelen van de pedagogisch medewerksters en
hun visie op de kinderen gebaseerd is op christelijke normen en waarden, zoals: het respecteren en helpen van elkaar, het hebben van een positieve, liefdevolle houding en het gebruiken van positieve en opbouwende woorden.

Daarnaast komt de christelijke identiteit ook tot uitdrukking in de keuze van verhalen, activiteiten en vieringen. Zo lezen we Bijbelverhalen voor aan de kinderen en zingen we veel christelijke liedjes. Wij vinden het daarnaast belangrijk dat kinderen leren op een respectvolle en bewuste wijze met de natuur om te gaan en ervan te genieten.

 

Op peuterspeelgroep De Appelboom werken wij met het programma Uk & Puk. Uk & Puk is een certificeert programma voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Spelen staat centraal in Uk & Puk. De pop Puk is het
speelkameraadje van de kinderen. In de activiteiten is
er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen:
taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling,
motorische en zintuiglijke ontwikkeling en
rekenprikkels. Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet
om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leren peuters
nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn, samen
te delen en spelen en van elkaar te leren!

Dankzij onze peuterspeelgroep wordt spelen, leren en groeien nu nog véél leuker.

Welkom bij De Appelboom!

Aanmelden?
Via www.kinderopvangnatuurlijk.nl 
Locatie de Bongerd

Let op: het aantal beschikbare plekken is beperkt