Onze BSO

 

WELKOM OP BSO DE BOOMGAARD!natuurlijk_logo_def

Buiten schooltijd is ons eigen, gezellige lokaal voor BSO geopend voor de kinderen van De Bongerd. Even wat drinken, fruit eten en bijpraten. Daarna lekker naar buiten; voetballen, tikkertje, lekker in de zandbak. En aan het eind van de middag mag je lekker met een boek op de bank.

Bij BSO De Boomgaard is iedereen uniek, mag je jezelf zijn en samen leren leven, zoals God het heeft bedoeld!

BSO De Boomgaard

GBS De Bongerd en Kinderopvang ‘Natuurlijk’ zijn een samenwerking aangegaan betreffende het aanbieden van BSO binnen de locatie van De Bongerd. Kinderopvang ‘Natuurlijk’ is verantwoordelijk voor de coördinatie en invulling van de BSO.

Wie zijn wij?

Kinderopvang ‘Natuurlijk’ (sinds november 2009) is een jonge en bruisende organisatie voor kinderopvang die zich met liefde en zorg inzet voor kinderen en hun ouders/verzorgers in Zutphen en Warnsveld. Wij werken vanuit drie locaties, de Polbeek, de Bosmuis en de Bongerd.

Bij ons staan geborgenheid, gezelligheid en een liefdevolle, veilige opvang centraal. We streven naar een situatie waarin elke kind zich thuis voelt, zich gewaardeerd en veilig voelt. Door het scheppen van deze voorwaarden kan het kind zichzelf zijn en zich optimaal ontwikkelen. Onze buitenschoolse opvang biedt kinderen van de basisschool een vertrouwde vaste plaats aan, waar zij na schooltijd, tijdens de schoolvakanties en op schoolvrije dagen terecht kunnen voor ontspanning, gezelligheid, een veilige en goede sfeer en uitdagende activiteiten.

Wij zijn een christelijke kinderopvang. Wij vinden het dan ook erg belangrijk dat het handelen van de pedagogisch medewerksters en hun visie op de kinderen gebaseerd is op christelijke normen en waarden, zoals: het respecteren en helpen van elkaar, het hebben van een positieve, liefdevolle houding en het gebruiken van positieve en opbouwende woorden.

Verder komt de christelijke identiteit ook tot uitdrukking in de keuze van verhalen, activiteiten en vieringen. Zo lezen we Bijbelverhalen voor aan de kinderen en bidden we samen voor het eten. Dergelijke activiteiten gebeuren altijd op een open, spontane en toegankelijke manier, passend bij de belevingswereld van het kind. Wij vinden het daarnaast belangrijk dat kinderen leren op een respectvolle en bewuste wijze met de natuur om te gaan en ervan te genieten.

CAM02671BSO De B0mgaard

BSO De Boomgaard beschikt over een ruim en gezellig lokaal. De inrichting is gericht op een huiselijke sfeer. Het schoolplein staat tot onze beschikking en daarnaast wordt er, in de nabije toekomst, gebruik gemaakt van een plek aan de zijkant van de school, waar de BSO ruimte krijgt om een gezellige BSO-hoek in te richten en natuuractiviteiten een plaats te geven.

Op BSO De Boomgaard kunnen maximaal 20 kinderen per dagdeel opgevangen worden in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Deze BSO is bij voldoende aanmeldingen geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 15.00 tot 18.30 uur. Op woensdag, vrijdag, en in vakanties vindt de opvang voor alle kinderen plaats op onze locatie De Bosmuis.

Voor meer informatie over opvang op  BSO De Boomgaard of voor het aanmelden van uw kind(eren) kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Christelijke kinderopvang ‘Natuurlijk’
Van Dorenborchstraat 1a 7203 CA   Zutphen
T 0575 775524