Groep 2

Wij zijn de jongste groepen van de school, maar weten al goed hoe alles moet. Als wij ‘s morgens op school komen doen wij onze jas in onze eigen luizenzak, doen wij ons fruit in de daarvoor bestemde bakken en bergen onze tas op in de tassenkast. Bij de deur staat juf  al te wachten om ons een hand te geven. In de klas staan boekjes of spelletjes klaar waarmee wij meteen aan de slag mogen. Als iedereen er is beginnen wij de dag in de kring met gebed en bekijken wij hoe de verdere dag eruit zal zien.

Wij werken bijna altijd rondom een bepaald thema, maar soms hebben wij een ‘stille week’ dan werken wij niet met een thema, maar werken wij meer met de ontwikkelingsmaterialen zodat de juffen ons gericht kunnen observeren. De oudste kinderen zullen dit jaar veel dingen leren die nodig zijn om straks goed te kunnen leren lezen en rekenen zoals een aantal letters, waar wij uiteindelijk zelf woordjes mee kunnen maken, luisteren naar waar je welke klanken hoort in de woorden, eindrijm maar ook beginrijm, wij leren de cijfers tot 20 en tellen van hoeveelheden, wij zullen op- en aftel sommetjes maken en bezig gaan met allerlei meet- en bouwopdrachten. Maar wij leren dit jaar ook om goed samen te werken en samen te spelen. Plannen te maken en samen uit te voeren. Zo willen wij er samen met de juffen er een super gezellig jaar van maken!

De eerste helft van het jaar zaten met met groep 1 en 2 samen in de klas. Vanaf de kerstvakantie zijn er zoveel kinderen dat we een aparte groep 1 en een aparte groep 2 hebben.

Juf Anja is er op maandag, dinsdag en donderdag. Op vrijdag hebben we juf Miranda. Op woensdag zijn we lekker vrij.