Haal-Veluweplus is CorDeo scholengroep geworden

U wordt binnen 5 seconden automatisch doorgestuurd

HAAL is een organisatie van gereformeerde en evangelische scholen in Hilversum, Amersfoort, Almere en Leusden. HAAL biedt kinderen bijbelgetrouw onderwijs. Vanuit Bijbelse normen en warmen willen we een bijdrage leveren aan de vorming en ontwikkeling van kinderen. We geven les vanuit het idee dat elk kind uniek is.

Bezoek website

Veluwe Plus is een Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs. Tien gereformeerde scholen in en om de Veluwe zijn aangesloten bij Veluwe Plus. Wij gaan voor goed onderwijs: gevoed door de Bijbel als levend water ontdekken kinderen hun talenten en groeien zij in het licht van Gods liefde.

Bezoek website

KOALAH biedt christelijke kinderopvang die aansluit bij christelijk onderwijs. We willen een liefdevolle, positieve sfeer bieden waarin het kind zich thuis voelt en waarin het alle ruimte krijgt om te ontspannen en zichzelf te ontwikkelen. De BSO’s zijn gevestigd in de verschillende basisscholen van de schoolverenigingen HAAL en Veluwe Plus.

Bezoek website